انتخاب نهال مناسب جهت کاشت استان فارس

انتخاب نهال خوب پایه و اساس موفقیت در کاشت درخت است.

اگر در باغ شما همه شرایط پرورش درخت از قبیل محل مناسب کاشت، شرایط خاک به همراه رطوبت کافی، شیب مناسب و در دسترس بودن نور مهیا باشد ولی در انتخاب نهال خوب کوتاهی کنید باعث هدر رفتن منابع و فضا و به طور کلی باعث پایین آمدن بهره‌وری باغ خود شد. بنابر این لازم است که تهیه نهال از تولید کنندگان معتبر که کلیه اصول لازم و مهم در تولید نهال استاندارد را رعایت کنند تهیه گردد.

از مهمترین  استاندارد های نهال سالم شامل مشخص بودن رقم و نوع  نهال، عاری از بیماری و آفات بودن، اندازه و ارتفاع مناسب نهال، سن نهال، دارا بودن سیستم ریشه مناسب  است .

در نهالستان های مورد تایید سازمان جهاد کشاورزی که مجوز فعالیت خود را از انجمن تولید نهال استان فارس دریافت می دارند کلیه موارد گفته شده رعایت می گردد و با بازدید های دوره ای که توسط کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی  و مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی  از این نهالستان ها صورت می گیرد کلیه استانداردهای لازم جهت تولید نهال استاندارد و گواهی شده  مورد ارزیابی قرار می گیرد.