انجمن صنفی نهال استان فارس را بیشتر بشناسید

سابقه تشکیل انجمن صنفی نهال استان فاس به سال 1380باز می گردد که تعدادی از نهال کاران مطرح استان مبادرت به تشکیل انجمن صنفی تولید نهال نمودند بعد از آن درسال 1387 این تشکل فعالیت خود را گسترش داده و با پیوستن تعداد بیشتری از تولید کنندگان انجمن تولید نهال استان فارس را شکل دادند این انجمن مجوز خود را از وزارت تعاون دریافت کرده و هم اکنون فعالیت آن زیر نظر سازمان جهاد کشاورزی استان فارس صورت می گیرد. استان فارس یکی از استان های مهم و پیشرو در امر تولید نهال درکشور می باشد در سال 1401 تولید کنندگان نهال عضو انجمن تولید نهال استان فارس مبادرت به تولید بیش از دو میلیون اصله نهال لیبل دار و استاندارد در نهالستان های خود نموده اند به طوریکه در حال حاضراستان فارس یکی از استانهای مهم در امر تولید نهال در سطح کشور می باشند. نهال های تولید شده از انواع متنوعی از درختان میوه سردسیری، نیمه گرمسیری و  انواع گیاهان زینتی را شامل می شود نهال های تولید شده توسط اعضای انجمن نهال استان فارس علاوه بر تامین نیاز باغداران استان به سایر استان های کشور نیز ارسال می گردد.

هدف از تشکیل انجمن صنفی تولید نهال استان فارس ایجاد ارتباط موثر و کارآمد بین تولید کنندگان و سایر ارگان ها و سازمان های دولتی دخیل در امر تولید نهال مانند سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال، نیروی انتظامی استان، دادگستری به منظور نظارت بر تولید و انتقال نهال ،افزایش کمیت و کیفیت نهال های تولید شده و انعکاس  نیازها و خواسته های تولید کندگان به مراجع ذیصلاح می باشد. در حال حاضر این ارتباط از طریق عضویت نماینده انجمن صنفی در کمیته نهال استان فارس که زیر نظر سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می شود انجام می گیرد بررسی درخواست های صدور مجوز تولید نهال و همچنین مشکلات موجود در فرایند تولید نهال از مواردی است که مورد بررسی و تبادل نظر قرار می گیرد.به منظور پایش و بررسی روند تولید نهال در نهالستان ها بازدیدهای دوره ای از نهالستان های فعال توسط اعضای کمیته نهال استان فارس به همراه نماینده انجمن صنفی تولید نهال صورت می گیرد در این بازدیدها نهال های تولید شده از لحاظ آلودگی به آفات و بیماری ها و همچنین سایر استانداردهای مورد نظر مورد ارزیابی قرار می گیرند.

احقاق حقوق تولید کنندگان نهال  و جلوگیری از ورود نهال های غیر مجاز و آلوده به استان و توقیف و ممانعت از توزیع این نهال ها از فعالیت های مهم انجمن می باشد که با هماهنگی سازمان حفظ نباتات ،دادگستری و نیروی انتظامی صورت می گیرد این امر باعث گردیده که در حال حاضر بیشتر نهال های توزیع شده در سطح استان فارس نهال های سالم و استاندارد باشند که این امر نقش موثری در بهبود وضعیت باغبانی استان فارس داشته است.

صدور مجوز توزیع و نظارت بر توزیع کنندگان نهال از دیگر فعالیت هایی است که توسط انجمن صنفی تولید نهال استان فارس و  با هماهنگی مدیرت جهاد کشاورزی شهرستان ها صورت می گیرد. با نظارت بر امر توزیع نهال ضمن حمایت از تولید کنندگان نهال استان فارس و جلوگیری از ورود نهال های غیر مجاز و بی کیفیت از سایر استان ها، کمک موثری نیز جهت رفع موانع کسب و کار توزیع کنندگان نهال صورت گرفته و امید است به این وسیله بتوان  قدم کوچکی جهت رفع موانع تولید و توزیع نهال استان برداشت .