با توجه به وسعت  زیاد استان فارس و با توجه به اینکه شرایط اقلیمی متفاوتی در این استان وجود دارد به این لحاظ مرکز تولید نهال نیز به صورت پراکنده در شهرستان های مختلف استان فارس یافت می شود ولی با این وجود چند شهرستان مهم تولید کنند نهال استاندارد در استان فارس به شرح زیر می باشند

شهرستان شیراز: با توجه به مرکزیت شهر شیراز در استان فارس انواع نهال های مثمر و غیر مثمر در این شهر به فروش می رسد مرکز عمده فروش و عرضه نهال در این شهر فلکه قصردشت است

شهرستان سپیدان: چندین نهالستان در این شهرستان به تولید انواع نهال درختان مثمر مانند بادام و انواع درختان هسته دار مشغول می باشند

شهرستان نی ریز: از مهمترین مناطق تولید کننده نهال های درختانی مانند بادام ، به ، انار و سایر درختان میوه می باشد

شهرستان خفر : مرکز تولید نهال مرکبات