شرکت کیان گستر تکین فارس

موضوع فعالیت شرکت:

محصول اول : حامل های کود با قابلیت رهش کند عناصر مغذی

در صنعت کشاورزی به منظور افزایش بازدهی کودهای شیمیایی و جلوگیری از هدر رفتن کود مخصوصا کودهای ازته و پتاسیم توجه به کودهای با رهش کند عناصر مغذی افزایش چشمگیری یافته است.

خاک های مناطق خشک ایران از نظر بیشتر عناصر غذایی فقیر هستند و علت اصلی آن کمبود ماده آلی و  پ هاش قلیایی است.  افزودن کودهای پتاسیم به خاک به مدیریت ویژه ای نیاز دارد، زیرا کاربرد مقدار بالای پتاسیم در خاک، هم سبب افزایش شوری خاک شده و هم در خاک های شنی خطر آبشویی پتاسیم را به دنبال خواهد داشت. یکی از استراتژی های مهم جهت فائق آمدن بر این مشکل، استفاده از کودهای کندرهاشونده است.

اتلاف کود بر اثر آبیاری و بارندگی علاوه بر اینکه باعث اتلاف هزینه می شود مستلزم صرف هزینه گارگر مجدد و مصرف دوباره کود می شود که به هیچ عنوان مطلوب نیست و به محصول و محیط زیست (آلودگی خاک و آب های زیر زمینی) نیز آسیب جدی می رساند. یکی از راه های جلوگیری از هدر رفت کود های شیمیایی استفاده از کودهای کند رها می باشد.

تولید کودهای کند رها به روش فیزیکی به این ترتیب است که انواع کود را می توان با یک عنصر مقاوم در مقابل آب به صورت فیزیکی ترکیب کرد. در این روش کود مورد نظر با یک ماده کم محلول ترکیب می شود و نفوذ آب به داخل کود را محدود می نماید. این کودها به تدریج در خاک تجزیه و ماده مغذی به مرور آزاد می شود.

محصول تولید شده توسط شرکت کیان گستر تکین زاگرس ترکیبی از نانومواد معدنی طبیعی و نوعی خاک رس است که به دلیل سازگاری زیستی و برخورداری از فضای بین لایه ای انعطاف پذیر، کودهای چندکاره موثری را تشکیل داده است که موجب کاهش آبشویی و تثبت کود در خاک می شود و همچنین تنش کم آبی گیاه را نیز کاهش می دهد.

 

مزایای استفاده از کودهای کند رها: جلوگیری از تجمع ازت در گیاه، کاهش چشمگیر مصرف کودهای شیمیایی، کاهش دفعات کود دهی، صرفه جویی در هزینه ها، بهبود و اصلاح خاک، افزایش مقاومت کود در مقابل شستشو، کاهش احتمال سوختگی گیاه ناشی از ازدیاد مصرف کود، امکان تغذیه تدریجی گیاه تا چند هفته، افزایش تحمل گیاه در مقابل تنش کم آبی، جلوگیری از آلودگی آب های زیرزمینی

نتایج مربوط به آزمایش کود کند رهش


به طور کلی آزمایش میزان آزادسازی پتاسیم در محیط آّبی صورت گرفته است به این ترتیب که مقدار پتاسیم آزاد شده در از هر دو ترکیب در مراحل اولیه کم بوده و با گذشت زمان افزایش می یابد. در زمان 24 ساعت اولیه، مقدار آزاد سازی پتاسیم از کود کند رها شونده 0.2 درصد بوده در حالی که این مقدار در سولفات پتاسیم حدود 6 برابر 1.2 درصد بوده است.
پس از 168 ساعت، این مقادیر به ترتیب به 11.9 و 6.9 درصد با اختلاف معنی دار رسید. به طور کلی می توان بیان کرد که تاثیر ترکیب معرفی شده در جلوگیری از آزادسازی پتاسیم در روز اول 83 درصد بوده و پس از 7 روز به 42 درصد رسیده است. این می تواند در کاهش آسیب بذر و نشا در مراحل اولیه کاشت و رشد گیاه و عرضه پتاسیم برای مدت طولانی تر برای درختان میوه در خاک های مناطق خشک و نیمه خشک ایران موثر باشد.

محصول دوم: بستر کشت

از جمله ویژگی های بستر کشت

 • نگهداری رطوبت تا بیش از 100 درصد وزنی
 • نفوذ پذیری بسیار خوب
 • زهکشی بسیار خوب
 • نگهداری عناصر غذایی بالا
 • PH مناسب (اسیدی ضعیف تا خنثی)
 • قابلیت تامین عناصر غذایی تا چند کشت متوالی
 • قابلیت فشردگی کم
 • ترک نخوردن در زمان خشکی خاک
 • رنگ تیره و جذب گرمای بیشتر
 • تهویه بسیار مناسب
 • شخم زدن بسیار راحت و عدم چسبندگی و حتی عدم نیاز به شخم
 • دارای نسبت مناسب حفرات ریز و درشت (50 به 50)
 • شرایط مناسب برای فعالیت کرم های خاکی و ریزجانداران
 • قابلیت ترکیب با سایر خاک های فقیر و غیر حاصلخیز

محصول سوم : تولید نهال های سخت تکثیر و استوایی

تولید انواع نهال های سخت تکثیر از جمله: پاپایا، موز، آناناس، پشن فروت

 • پاپایا

درخت پاپایا میوه دار و بومی مناطق گرمسیری است. میوه پاپایا یک میوه پرطرفدار در کشورهای حوزه خلیج فارس است. پاپایا یک میوه صادراتی است و خواص فراوانی دارد.

برگ درخت پاپایا خاصیت دارویی دارد. کاشت پاپایا از طریق کاشت بذر انجام می شود. پاپایا رشد سریعی دارد و به سرعت میوه می دهد و در تمام طول سال میوه دارد. این میوه صرفه اقتصادی زیادی برای کشاورزان دارد.

 • موز

موز از مهمترین و با ارزش ترین منابع غذایی مردم دنیا است و به طور غالب در کشورهایی که در اقلیم گرمسیری قرار دارند کشت می شود. موز را می توان در مناطق گرمسیری مرطوب با حداقل دمای 10 درجه سانتی گراد تا حداکثر 42 درجه سانتی گراد و با میزان بارندگی متوسط کشت کرد. گیاه موز از طریق کشت بافت تکثیر می گردد.