شرکت کیان گستر تکین فارس

شرکت کیان گستر تکین فارس نام شرکت: کیان گستر تکین فارس شماره ثبت: 52005 تاریخ : 1398/10/26 مدیرعامل: مهسا خاکی تاریخ پذیرش در مرکز رشد: 98/11/01 تاریخ استقرار در مرکز رشد: 98/11/15 ایده محوری: تولید نهاده های نوین کشاورزی موضوع فعالیت شرکت: • تولید حامل های کود با قابلیت رهش کند عناصر مغذی • تولید انواع […]