> افتتاح باغ سازگاری ارقام زیتون استان فارس

روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس اعلام کرد،به گفته معاون امور باغبانی وزیر جهاد کشاورزی در کلکسیون بین المللی ارقام زیتون در جنوب ایران در شیراز بیش از ۱۱۰ رقم زیتون کشت و تولید و بانک ژن زیتون در استان فارس تقویت خواهد شد.عبدالطیف قدیرا دبیر کل اجرایی شورای بین‌المللی زیتون در حاشیه سفر به […]

> جلوگیری از ورود نهال غیر مجاز به استان فارس

جلوگیری از ورود نهال غیر مجاز به استان فارس باتوجه به ورود تعداد زیادی نهال نارنج فاقد مجوز بهداشت توسط شهرداری شیراز در اواخر سال 1401 پیگیریهای لازم ازطرف انجمن صنفی تولید نهال استان فارس جهت جلوگیری از توزیع و کاشت نهالهای فوق در سطح شیراز انجام گردید وپیگیریهای لازم از طریق سازمان جهاد کشاورزی […]