مشاوره با باغداران

متقاضیان عزیز جهت مشاوره روز های چهارشنبه هر هفته در جهاد کشاورزی شیراز در خدمت شما عزیزان خواهیم بود 

ضمنا باغداران عزیز جهت مشاوره می تانند با محققین مربوطه در تماس باشند