شرایط اقلیمی استان فارس

استان فارس با دارا بودن۱۲۲۴۰۰  کیلومتر مربع مساحت دارای سه ناحیه آب و هوایی متمایز می باشد. نخست ناحیه کوهستانی شمال و شمال غربی با زمستانهای نسبتاً سرد و تابستانهای معتدل. دوم نواحی مرکزی با زمستانهای نسبتاً بارانی و معتدل و تابستان‌های گرم و خشک. ناحیه سوم در جنوب و جنوب شرقی دارای زمستانهای معتدل […]

انتخاب نهال مناسب جهت کاشت استان فارس

انتخاب نهال مناسب جهت کاشت استان فارس انتخاب نهال خوب پایه و اساس موفقیت در کاشت درخت است. اگر در باغ شما همه شرایط پرورش درخت از قبیل محل مناسب کاشت، شرایط خاک به همراه رطوبت کافی، شیب مناسب و در دسترس بودن نور مهیا باشد ولی در انتخاب نهال خوب کوتاهی کنید باعث هدر […]

سرو شیراز

-سرو شیراز که به آن سرو ایتالیایی هم گفته می‌شود ،از درختان مخروطی شکل و همیشه سبزاست که بومی جنوب اروپا و غرب آسیا است و در زیستگاه خود به شکل گسترده و فراوان گسترش می یابد. -این درخت به دلیل استفاده گسترده در باغ های شیراز در قدیم ، به سرو شیراز معروف شده […]

مهمترین مراکز تولید نهال در استان فارس کجاست

با توجه به وسعت  زیاد استان فارس و با توجه به اینکه شرایط اقلیمی متفاوتی در این استان وجود دارد به این لحاظ مرکز تولید نهال نیز به صورت پراکنده در شهرستان های مختلف استان فارس یافت می شود ولی با این وجود چند شهرستان مهم تولید کنند نهال استاندارد در استان فارس به شرح […]